ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Φεβρουάριος 2012
Περί ψυχικής υγείας και περί ψυχικής νόσου
Αντωνάτος Σπύρος

Ο όρος "ψυχικός" συνήθως συνεπάγεται κάτι περισσότερο από την καθαρή εγκεφαλική λειτουργία του ατόμου• αντιπροσωπεύει επίσης τις αισθήσεις και τα συναισθήματά του, τις σχέσεις του με τον άλλους, καθώς και μία γενικότερη ποιότητα σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί ως η διανοητική ισορροπία του μέσα στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο που κινείται. Παρομοίως, ο όρος "υγεία" αναφέρεται σε κάτι περισσότερο από τη σωματική υγεία: υποδηλώνει επίσης την υποκειμενική ενδοψυχική ισορροπία, το συνταίριασμα της ψυχικής του δομής με το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και την κοινωνική του λειτουργικότητα.
Αναλυτικά »


 

Ιούνιος 2010
Η φαινομενολογική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας στον καιρό του DSM
Αντωνάτος Σπύρος

Η περιγραφική ψυχοπαθολογία του Jaspers εμφανίζεται να έχει σταδιακά μετατραπεί σε μια καρικατούρα που έχει αντικαταστήσει την αναζήτηση με την αυθεντία, την δε λεπτολογία με την απλοποίηση. Έχουμε απομείνει λοιπόν με συστήματα ταξινόμησης τα οποία επιβάλλουν θεμελιωμένες κατηγορίες αλλά βρίσκονται σε διαφωνία (διάσταση) τόσο με την κλινική πραγματικότητα όσο και με τις επιστημονικές αναζητήσεις. Η επιστροφή στη φαινομενολογία, παρά τις αντιθέσεις της, μπορεί να ανοίξει το δρόμο σε κλινικές κι ερευνητικές προσεγγίσεις που μας απελευθερώνουν από την αυστηρότητα μίας ορθοδοξίας που παρεμποδίζει την πρόοδό μας.
  Αναλυτικά »

 


 

Μάιος  2008
Κριτική των σύγχρονων Ταξινομικών Συστημάτων
Αντωνάτος Σπύρος

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το DSM και το ICD δημιουργήθηκαν μέσα σε μία προσπάθεια να χτιστούν διαγνωστικά κριτήρια μέσα από κλινικές περιγραφές συχνά επηρεασμένες από φαινομενολογικές προσεγγίσεις. Εντούτοις σήμερα δεν παρουσιάζονται ως υπό συζήτηση υποθέσεις εργασίας αλλά ως  η απόλυτη θεμελίωση του θέματος της διαγνωστικής ταξινόμησης, ως σημείο αφετηρίας της όποιας έρευνας ή κλινικής πρακτικής και σημείο αναφοράς από το οποίο αντλείται εγκυρότητα. Αυτοί που δημιουργούν τα συγκεκριμένα εγχειρίδια δεν είναι ανόητοι. Γνωρίζουν καλά πως τα ταξινομικά συστήματα αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Καλωσορίζουν την έρευνα, το διάλογο και προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις στο ισχύον καθεστώς. Είναι, και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο αρκετές φορές, ενήμεροι των συμβιβασμών και των συναινέσεων που οφείλουν να συμβούν προκειμένου να δημιουργηθεί το τελικό επίσημο κείμενο.
Αναλυτικά »


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr