ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Μάρτιος 2013
Η Ψυχοδυναμική Άποψη για τη Διαταραχή Πανικού
Αντωνάτος Σπύρος

Ο Freud είχε περιγράψει δύο τύπους άγχους. Το "άγχος-σήμα" θεωρήθηκε πως είναι ένας ενδοψυχικός μηχανισμός ο οποίος γεννά μικρότερες δόσεις άγχους προκειμένου να κρατηθεί άγρυπνο το Εγώ- δηλαδή, η ψυχική συσκευή του ατόμου που οργανώνει την αντίληψη, τους μηχανισμούς άμυνας, τη γνωστική του ικανότητα, που ρυθμίζει το άγχος και τη διάθεση καθώς επίσης και άλλες ψυχικές του λειτουργίες – μπροστά σε κινδύνους που ψυχολογικά σημαίνουν πολλά μα και δρα ως ένα ερέθισμα που κινητοποιεί αμυντικούς μηχανισμούς. Το άγχος- σήμα και η συνεπακόλουθη ενεργοποίηση των μηχανισμών άμυνας χρησιμεύουν προκειμένου να αποτραπεί το τραυματικό άγχος. Ο Freud υπέθεσε πως στη διάρκεια του τραυματικού άγχους, το Εγώ κατακλύζεται από "μία διέγερση, είτε εξωτερικής είτε εσωτερικής προέλευσης, και η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί". Το τραυματικό άγχος βιώνεται στη διάρκεια αυτού που σήμερα ονομάζεται κρίση πανικού.
  Αναλυτικά »


 

Ιούλιος 2010
Το Εγώ και οι Μηχανισμοί Άμυνας
Αντωνάτος Σπύρος

Οι μηχανισμοί άμυνας είναι αμυντικοί μέθοδοι του Εγώ, μέσω των οποίων παρεμβαίνει στις ενορμήσεις. Αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του Εγώ ή η παρέμβαση των εξωτερικών εκείνων δυνάμεων που εκπροσωπούν το Εγώ, κάθε ενόρμηση θα γνώριζε ένα και μόνο δρόμο, την ικανοποίηση.

  Αναλυτικά »


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr