ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Ιανουάριος 2014
Σύνδρομο διακοπής των αντικαταθλιπτικών SSRIs/SNRIs
Αντωνάτος Σπύρος

Το σύνδρομο διακοπής των SSRIs (Εκλεκτικοί Αναστολείς Επαναπρόσληψης της Σεροτονίνης), είναι γνωστό και ως το σύνδρομο απόσυρσής τους. Θεωρείται ως ένας αστερισμός συμπτωμάτων που συμβαίνει μετά την διακοπή ή τη μείωση της δόσης ενός SSRIή και ενός SNRI (Εκλεκτικός Αναστολέας Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης-Νοραδρεναλίνης). Η κατάσταση αυτή συχνά ξεκινά με τη μείωση της δόσης ή την πλήρη και απότομη διακοπή λήψης του αντικαταθλιπτικού, και εξαρτάται πάντοτε από το χρόνο ημίσειας ζωής του φαρμάκου καθώς και από το μεταβολισμό του ασθενούς.
  Αναλυτικά »

 


Ιανουάριος 2010
Ανθεκτική στη θεραπεία Σχιζοφρενική Ψύχωση και Κλοζαπίνη. Μύθοι και πραγματικότητα
Αντωνάτος Σπύρος

Η ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους κλινικούς παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου με την εμφάνιση των αντιψυχωτικών β΄ γενειάς. Τα φάρμακα της δεύτερης γενειάς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα δύο πρώτα βήματα της θεραπείας των ψυχωτικών επεισοδίων στη σχιζοφρένεια. Το σύνολο των παρόντων διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι η κλοζαπίνη είναι απαραιτήτως το τρίτο βήμα. Το να αγνοήσει κανείς τα στοιχεία αυτά είναι αβάσιμο, εκτός εάν οι ασθενείς αναπτύξουν δυσανεξία ή σοβαρές παρενέργειες στην κλοζαπίνη.
Αναλυτικά »


Μάιος 2007
Η ιστορία της Ψυχοφαρμακολογίας (Η πορεία της από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα)
Αντωνάτος Σπύρος

Επιχειρείται η ανασκόπηση της ιστορίας της φαρμακοθεραπείας των ψυχικών νόσων. Τα φάρμακα που εισήχθησαν κατά την πρώτη περίοδο (δεύτερο μισό του 19ου αιώνα) παρείχαν τα απαραίτητα μέσα για να αντικατασταθεί ο περιορισμός με φυσικά μέσα από φαρμακολογικά μέσα. Τα φάρμακα που εισήχθησαν κατά την δεύτερη περίοδο (πρώτο μισό του δεύτερου αιώνα) ουσιαστικά εξάλειψαν την νευροσύφιλη και την εγκεφαλική πελάγρα και μείωσαν την επικράτηση των διαταραχών μνήμης. Τα φάρμακα που εισήχθησαν κατά την διανυόμενη τρίτη περίοδο, παρείχαν αποτελεσματικές θεραπείες για την μανία, τη σχιζοφρένεια, την κατάθλιψη, την διπολική διαταραχή, την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, την διαταραχή πανικού, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και τη νόσο Alzheimer. Η ετερογένεια των πληθυσμών μέσα στις διαγνωστικές θεραπείες έχει εμποδίσει την πρόοδο στην βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Η εισαγωγή της γενετικής και της νευρο-απεικόνισης  έχει ανοίξει τον δρόμο για ψυχοτρόπα «κομμένα και ραμμένα» με βάση την ικανότητα σύνδεσής τους με τους υποδοχείς. Επιπρόσθετα, η μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού, τόσο του κυτοχρώματος Ρ450 όσο και των νευρομεταβιβαστικών υποδοχέων, ίσως ανατρέψει τη δυσκολία της ετερογένειας και βοηθήσει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και εξειδίκευση των ψυχοτρόπων φαρμάκων.
Αναλυτικά »


Φεβρουάριος 2007
Νευροβιολογία και Διαταραχές Πρόσληψης της Τροφής
Αντωνάτος Σπύρος

Η σεροτονίνη (5-ΗΤ) ασκεί ανασταλτικό ρόλο στην όρεξη και έχει αποτελέσει στόχο για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά της υπερφαγίας και της βουλιμίας, συμπτώματα που χαρακτηρίζουν ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Υφίσταται στενή σχέση μεταξύ κορεσμού, διαιτητικών προτιμήσεων και σεροτονινεργικής δραστηριότητας. Ωστόσο παραμένει άγνωστος ο ακριβής ρόλος τόσο αυτών όσο και άλλων υποτύπων της 5-ΗΤ στον κορεσμό καθώς και στην επιλογή τροφής εμπλουτισμένης σε υδατάνθρακα, λίπος ή πρωτεΐνη. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των 5-HT1A και 5-HT2C υποδοχέων στην πρόσληψη και επιλογή τροφής εμπλουτισμένης σε υδατάνθρακα ή πρωτεΐνη αλλά με σταθερή περιεκτικότητα λίπους. Χρησιμοποιήθηκαν 20 ομάδες αρσενικών επιμύων γένους Wistar που έλαβαν: φυσιολογικό ορό, βουσπιρόνη, μεσουλεργίνη, m-CPP, συνδυασμούς των 3 ουσιών και απομορφίνη. Ελάμβαναν ισοθερμιδικής αξίας τροφή εμπλουτισμένη σε υδατάνθρακα (ΤΕΥ) ή πρωτεΐνη (ΤΕΠ) αντίστοιχα.  Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό μοντέλο κυκλικής στέρησης τροφής. Η μεσουλεργίνη οδηγεί σε πρόσληψη και επιλογή τροφής με διπλό τρόπο δράσης: αφενός αυξάνει την ΤΕΠ όπως ακριβώς η απομορφίνη ένας καθαρά ντοπαμινεργικός αγωνιστής, αφετέρου αυξάνει την ΤΕΥ ως ανταγωνιστής των 5-HT2C υποδοχέων. Η βουσπιρόνη μέσω δράσης στους 5-HT1A υποδοχείς επηρεάζει έμμεσα την πρόσληψη και επιλογή τροφής. Ο αποκλεισμός των 5-HT2C παρά η αναστολή απελευθέρωσης 5-ΗΤ μέσω των 5-HT1A αυτοϋποδοχέων είναι η σημαντικότερη συνθήκη για να αυξηθεί η πρόσληψη του υδατάνθρακα. Τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι οι 5-HT2C υποδοχείς  διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στις ανορεξιογόνες ιδιότητες της 5-ΗΤ. Τα ευρήματα  αυτά  διευρύνουν  το  πεδίο  κατανόησής  μας  στο  νευροβιολογικό  υπόστρωμα  της όρεξης και της πρόσληψης τροφής και συμβάλλουν σε πειραματικές μελέτες που αφορούν νέα φάρμακα εναντίον της υπερφαγίας και της παχυσαρκίας, ειδικά σε εκείνες τις ουσίες με 5-HT2C αγωνιστικές ιδιότητες.
Αναλυτικά »


Οκτώβριος 2005
Διαταραχές Πρόσληψης της Τροφής: Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Αντωνάτος Σπύρος

In the present study, results indicate that mesulergine, a serotonin (5-HT) antagonist at 5-HT2C sites and dopamine D2 agonist, leads to food intake and diet selection by a dual mode of action: due to the simultaneous antiserotonergic and dopaminergic activity causes hyperphagia, which goes in parallel with an increase in CED and PED intake, respectively. It is also suggested that the activation of hypothalamic 5-HT2C receptors may be involved in both protein sparing and carbohydrate suppressing effects of 5-HT (m-CPP-like effect).
On the contrary, an important role in increase of protein consumption seems to possess the dopaminergic system probably through D2 receptors (apomorphine-like and mesulergine-like effect, respectively).
In conclusion, hypothalamic 5-HT2C receptors play a dominant, not the exclusive, role in food intake and diet selection. These findings extend our understanding on neurobiological substrate of appetite and contribute to the studies related to new drugs against obesity, especially those referred to 5-HT2C compounds with agonistic properties.

Αναλυτικά »


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr