ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Ιανουάριος 2014
Σύνδρομο διακοπής των αντικαταθλιπτικών SSRIs/SNRIs
Αντωνάτος Σπύρος

Το σύνδρομο διακοπής των SSRIs (Εκλεκτικοί Αναστολείς Επαναπρόσληψης της Σεροτονίνης), είναι γνωστό και ως το σύνδρομο απόσυρσής τους. Θεωρείται ως ένας αστερισμός συμπτωμάτων που συμβαίνει μετά την διακοπή ή τη μείωση της δόσης ενός SSRIή και ενός SNRI (Εκλεκτικός Αναστολέας Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης-Νοραδρεναλίνης). Η κατάσταση αυτή συχνά ξεκινά με τη μείωση της δόσης ή την πλήρη και απότομη διακοπή λήψης του αντικαταθλιπτικού, και εξαρτάται πάντοτε από το χρόνο ημίσειας ζωής του φαρμάκου καθώς και από το μεταβολισμό του ασθενούς.
  Αναλυτικά »

 


Ιανουάριος 2010
Ανθεκτική στη θεραπεία Σχιζοφρενική Ψύχωση και Κλοζαπίνη. Μύθοι και πραγματικότητα
Αντωνάτος Σπύρος

Η ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους κλινικούς παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου με την εμφάνιση των αντιψυχωτικών β΄ γενειάς. Τα φάρμακα της δεύτερης γενειάς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα δύο πρώτα βήματα της θεραπείας των ψυχωτικών επεισοδίων στη σχιζοφρένεια. Το σύνολο των παρόντων διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι η κλοζαπίνη είναι απαραιτήτως το τρίτο βήμα. Το να αγνοήσει κανείς τα στοιχεία αυτά είναι αβάσιμο, εκτός εάν οι ασθενείς αναπτύξουν δυσανεξία ή σοβαρές παρενέργειες στην κλοζαπίνη.
Αναλυτικά »


Μάιος 2007
Η ιστορία της Ψυχοφαρμακολογίας (Η πορεία της από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα)
Αντωνάτος Σπύρος

Επιχειρείται η ανασκόπηση της ιστορίας της φαρμακοθεραπείας των ψυχικών νόσων. Τα φάρμακα που εισήχθησαν κατά την πρώτη περίοδο (δεύτερο μισό του 19ου αιώνα) παρείχαν τα απαραίτητα μέσα για να αντικατασταθεί ο περιορισμός με φυσικά μέσα από φαρμακολογικά μέσα. Τα φάρμακα που εισήχθησαν κατά την δεύτερη περίοδο (πρώτο μισό του δεύτερου αιώνα) ουσιαστικά εξάλειψαν την νευροσύφιλη και την εγκεφαλική πελάγρα και μείωσαν την επικράτηση των διαταραχών μνήμης. Τα φάρμακα που εισήχθησαν κατά την διανυόμενη τρίτη περίοδο, παρείχαν αποτελεσματικές θεραπείες για την μανία, τη σχιζοφρένεια, την κατάθλιψη, την διπολική διαταραχή, την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, την διαταραχή πανικού, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και τη νόσο Alzheimer. Η ετερογένεια των πληθυσμών μέσα στις διαγνωστικές θεραπείες έχει εμποδίσει την πρόοδο στην βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Η εισαγωγή της γενετικής και της νευρο-απεικόνισης  έχει ανοίξει τον δρόμο για ψυχοτρόπα «κομμένα και ραμμένα» με βάση την ικανότητα σύνδεσής τους με τους υποδοχείς. Επιπρόσθετα, η μελέτη του γενετικού πολυμορφισμού, τόσο του κυτοχρώματος Ρ450 όσο και των νευρομεταβιβαστικών υποδοχέων, ίσως ανατρέψει τη δυσκολία της ετερογένειας και βοηθήσει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και εξειδίκευση των ψυχοτρόπων φαρμάκων.
Αναλυτικά »


Φεβρουάριος 2007
Νευροβιολογία και Διαταραχές Πρόσληψης της Τροφής
Αντωνάτος Σπύρος

Η σεροτονίνη (5-ΗΤ) ασκεί ανασταλτικό ρόλο στην όρεξη και έχει αποτελέσει στόχο για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά της υπερφαγίας και της βουλιμίας, συμπτώματα που χαρακτηρίζουν ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Υφίσταται στενή σχέση μεταξύ κορεσμού, διαιτητικών προτιμήσεων και σεροτονινεργικής δραστηριότητας. Ωστόσο παραμένει άγνωστος ο ακριβής ρόλος τόσο αυτών όσο και άλλων υποτύπων της 5-ΗΤ στον κορεσμό καθώς και στην επιλογή τροφής εμπλουτισμένης σε υδατάνθρακα, λίπος ή πρωτεΐνη. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των 5-HT1A και 5-HT2C υποδοχέων στην πρόσληψη και επιλογή τροφής εμπλουτισμένης σε υδατάνθρακα ή πρωτεΐνη αλλά με σταθερή περιεκτικότητα λίπους. Χρησιμοποιήθηκαν 20 ομάδες αρσενικών επιμύων γένους Wistar που έλαβαν: φυσιολογικό ορό, βουσπιρόνη, μεσουλεργίνη, m-CPP, συνδυασμούς των 3 ουσιών και απομορφίνη. Ελάμβαναν ισοθερμιδικής αξίας τροφή εμπλουτισμένη σε υδατάνθρακα (ΤΕΥ) ή πρωτεΐνη (ΤΕΠ) αντίστοιχα.  Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό μοντέλο κυκλικής στέρησης τροφής. Η μεσουλεργίνη οδηγεί σε πρόσληψη και επιλογή τροφής με διπλό τρόπο δράσης: αφενός αυξάνει την ΤΕΠ όπως ακριβώς η απομορφίνη ένας καθαρά ντοπαμινεργικός αγωνιστής, αφετέρου αυξάνει την ΤΕΥ ως ανταγωνιστής των 5-HT2C υποδοχέων. Η βουσπιρόνη μέσω δράσης στους 5-HT1A υποδοχείς επηρεάζει έμμεσα την πρόσληψη και επιλογή τροφής. Ο αποκλεισμός των 5-HT2C παρά η αναστολή απελευθέρωσης 5-ΗΤ μέσω των 5-HT1A αυτοϋποδοχέων είναι η σημαντικότερη συνθήκη για να αυξηθεί η πρόσληψη του υδατάνθρακα. Τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι οι 5-HT2C υποδοχείς  διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στις ανορεξιογόνες ιδιότητες της 5-ΗΤ. Τα ευρήματα  αυτά  διευρύνουν  το  πεδίο  κατανόησής  μας  στο  νευροβιολογικό  υπόστρωμα  της όρεξης και της πρόσληψης τροφής και συμβάλλουν σε πειραματικές μελέτες που αφορούν νέα φάρμακα εναντίον της υπερφαγίας και της παχυσαρκίας, ειδικά σε εκείνες τις ουσίες με 5-HT2C αγωνιστικές ιδιότητες.
Αναλυτικά »

 


Ιούνιος 2006
Ανάπτυξη νέων φαρμάκων κατά των Διαταραχών Πρόσληψης της Τροφής (Ανασκόπηση)
Αντωνάτος Σπύρος

Έχει θεμελιωθεί ο σπουδαίος ρόλος των 5-ΗΤ2C  υποδοχέων στην ρύθμιση της όρεξης στα ζώα, διαμέσου της χρήσης εκλεκτικών 5-ΗΤ2C αγωνιστών και ανταγωνιστών καθώς και σε πειραματικά μοντέλα με διαγονιδιακά ποντίκια στα οποία απουσιάζει εκ γενετής ο 5-ΗΤ2C υπότυπος. Επιπλέον, η ανάλυση διατροφικής συμπεριφοράς υπαινίσσεται ότι η επαγωγή της διαδικασίας του κορεσμού προκαλείται από τους 5-ΗΤ2C αγωνιστές, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο απόδειξη ότι αυτά τα φαρμακευτικά ανάλογα διαθέτουν μία ειδική δράση στην πρόσληψη τροφής και πιθανόν μειώνουν την όρεξη επάγοντας τον κορεσμό. Είναι ενδιαφέρον ότι από προκλινικές και κλινικές μελέτες προκύπτει πως οι 5-ΗΤ2C υποδοχείς είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την ανορεκτική δράση της d-φενφλουραμίνης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα, συνάγεται ότι οι 5-ΗΤ2C  υποδοχείς είναι ένας ελκυστικός στόχος για την ανακάλυψη νέας θεραπείας κατά της παχυσαρκίας. Ενώ φάρμακα όπως η d-φενφλουραμίνη είναι αναμφίβολα αποτελεσματικά  ως ανορεκτικά ανάλογα, έχουν τελικά αποτύχει ως θεραπεία εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών και της τοξικότητας. Οι 5-ΗΤ2C  υποδοχείς εμφανώς απουσιάζουν από την περιφέρεια και ως εκ τούτου η ενεργοποίηση τους είναι μάλλον απίθανο να ευθύνεται για την καρδιοτοξικότητα και την πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση  οι οποίες συνδέονται με τη d-φενφλουραμίνη. Η άμεση ενεργοποίηση των 5-ΗΤ2C  υποδοχέων από τη χορήγηση ενός εκλεκτικού  αγωνιστή λοιπόν, αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα για ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικού φαρμακευτικού σκευάσματος για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.
Αναλυτικά »


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr