ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Οκτώβριος 2014
Σχιζοφρένεια και Ψυχοδυναμική Θεραπεία
Αντωνάτος Σπύρος

Παρά το ότι ο ρόλος της ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας παραμένει αμφιλεγόμενος, όλο και περισσότεροι σήμερα παραδέχονται πως η δυναμική κατανόηση των ψυχικών διαδικασιών που εμπλέκονται στη θεραπεία και στην ίδια τη διαταραχή μπορεί να είναι σημαντική. Η δημιουργία σχέσης με τον ασθενή αποτελεί τη βάση σε κάθε θεραπεία, γεγονός που καθίσταται άκρως αναγκαίο στην περίπτωση της σχιζοφρένειας και γενικότερα στην ψύχωση σε σύγκριση με κάθε άλλη πάθηση. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση της διαταραχής η οποία χαρακτηρίζεται συχνά από απόσυρση, καχυποψία, άγχος αφανισμού και απουσία εναισθησίας. Η εγκαθίδρυση της σχέσης ανάμεσα σε γιατρό και ασθενή είναι η βάση για την εφαρμογή όλων των άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων (π.χ., συμμόρφωση στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής και αποχή από άλλες ψυχοτρόπες ουσίες). Επιπλέον, από μόνες τους οι απαραίτητες βιολογικές θεραπείες δε βοηθούν τον ασθενή να αποκτήσει επίγνωση ούτε να επανακτήσει εσωτερική συνοχή και αυτοεκτίμηση και να αλλάξει την συμπεριφορά του. Η ψυχοθεραπεία όσον αφορά την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας άρχισε να λειτουργεί στα τέλη του 19ου αιώνα.

  Αναλυτικά »

 


Μάρτιος 2007
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία μιας περίπτωσης σχιζοφρένειας στα πλαίσια της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου - Τροποποίηση της θεραπευτικής τεχνικής
Αντωνάτος Σπύρος

Στην περίπτωση του Α., θα λέγαμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο παρέλαβε έναν ασθενή από τον θάνατο, σωματικό και ψυχικό. Αφενός μεν τον φρόντισε σωματικά ώστε να τον οδηγήσει σε Ειδικό Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Αφετέρου  δε μέσα από την τροποποίηση, τη διαμόρφωση και την επένδυση του κατάλληλου θεραπευτικού πλαισίου - σε συνθήκες μάλιστα Διασυνδετικής Συμβουλευτικής Πρακτικής - σταμάτησε την “ψυχική αιμορραγία”  του ασθενούς και τον βοήθησε με τη σειρά του και αυτός να επενδύσει   σε μια νέα ανθρώπινη σχέση με την  ελπίδα πάντα και την προοπτική να “σταθεί τελικά στα πόδια του”.
  Αναλυτικά »


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr