ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Οκτώβριος 2014
Σχιζοφρένεια και Ψυχοδυναμική Θεραπεία
Αντωνάτος Σπύρος

Παρά το ότι ο ρόλος της ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας παραμένει αμφιλεγόμενος, όλο και περισσότεροι σήμερα παραδέχονται πως η δυναμική κατανόηση των ψυχικών διαδικασιών που εμπλέκονται στη θεραπεία και στην ίδια τη διαταραχή μπορεί να είναι σημαντική. Η δημιουργία σχέσης με τον ασθενή αποτελεί τη βάση σε κάθε θεραπεία, γεγονός που καθίσταται άκρως αναγκαίο στην περίπτωση της σχιζοφρένειας και γενικότερα στην ψύχωση σε σύγκριση με κάθε άλλη πάθηση. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση της διαταραχής η οποία χαρακτηρίζεται συχνά από απόσυρση, καχυποψία, άγχος αφανισμού και απουσία εναισθησίας. Η εγκαθίδρυση της σχέσης ανάμεσα σε γιατρό και ασθενή είναι η βάση για την εφαρμογή όλων των άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων (π.χ., συμμόρφωση στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής και αποχή από άλλες ψυχοτρόπες ουσίες). Επιπλέον, από μόνες τους οι απαραίτητες βιολογικές θεραπείες δε βοηθούν τον ασθενή να αποκτήσει επίγνωση ούτε να επανακτήσει εσωτερική συνοχή και αυτοεκτίμηση και να αλλάξει την συμπεριφορά του. Η ψυχοθεραπεία όσον αφορά την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας άρχισε να λειτουργεί στα τέλη του 19ου αιώνα.

  Αναλυτικά »

 


Ιούνιος 2013
Η άποψη του Silvano Arieti για τη Σχιζοφρενική Ψύχωση
Αντωνάτος Σπύρος

Ο Silvano Arieti με το άρθρο του αυτό πιάνει το νήμα από εκεί που το ξεκίνησαν οι προκάτοχοί του και ιδιαιτέρως ο P. MacLean, τον οποίο μάλιστα και αναφέρει μέσα στο κείμενο. Προσπαθεί να φωτίσει λίγο διαφορετικά το ζήτημα σχετικά με τα ψυχοσωματικά νοσήματα. Μετατοπίζει το ενδιαφέρον μας από το Α.Ν.Σ. και τη δράση του πάνω στα όργανα του σώματος (σπλαγχνικός εγκέφαλος) προς το Κ.Ν.Σ. (νεοφλοιός και ανώτερες φλοιώδεις λειτουργίες). Σύμφωνα με την άποψή του, οι ψυχολογικές συγκρούσεις τις οποίες το ίδιο το Κ.Ν.Σ. παράγει, μπορεί να είναι τόσο έντονες , ώστε να μη γίνονται ανεκτές από ένα τμήμα του που είναι ήδη γενετικά ευάλωτο ή και όχι. Η επακόλουθη αποδιοργάνωση στις ανώτερες φλοιώδεις λειτουργίες κάποιων συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών οδηγεί στην ένταξη (συγκρότηση) αυτών των λειτουργιών του σχιζοφρενούς σε κατώτερο επίπεδο, στα πλαίσια μίας ψυχοσωματικής προσπάθειας. Ο Arieti ανάμεσα στα άλλα, αναλάμβανε σε ψυχοθεραπεία σχιζοφρενείς, μία μάλλον ασυνήθιστη προσέγγιση που λίγοι συνάδελφοί του επεδίωκαν εκείνη την περιοχή.

  Αναλυτικά »


Φεβρουάριος 2012
Περί ψυχικής υγείας και περί ψυχικής νόσου
Αντωνάτος Σπύρος

Ο όρος "ψυχικός" συνήθως συνεπάγεται κάτι περισσότερο από την καθαρή εγκεφαλική λειτουργία του ατόμου• αντιπροσωπεύει επίσης τις αισθήσεις και τα συναισθήματά του, τις σχέσεις του με τον άλλους, καθώς και μία γενικότερη ποιότητα σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί ως η διανοητική ισορροπία του μέσα στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο που κινείται. Παρομοίως, ο όρος "υγεία" αναφέρεται σε κάτι περισσότερο από τη σωματική υγεία: υποδηλώνει επίσης την υποκειμενική ενδοψυχική ισορροπία, το συνταίριασμα της ψυχικής του δομής με το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και την κοινωνική του λειτουργικότητα.
Αναλυτικά »


Μάιος 2011
Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία στην ψύχωση: Φαινομενολογία και διυποκειμενικότητα - Μία περίπτωση διπολικής ψύχωσης
Αντωνάτος Σπύρος

Η Φαινομενολογική διερεύνηση και μελέτη του υποκειμένου χρησιμοποιεί μεθόδους που μέσω ερωτήσεων εξετάζουν εις βάθος τα βιώματα αυτού. Οι ερωτήσεις μας εξ ορισμού θέτουν σε αμφισβήτηση ή αλλιώς σε εισαγωγικά κάθε προκατάληψή μας σχετικά με τα υπό διερεύνηση φαινόμενα. Στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, από την άλλη, επικρατεί η επαναλαμβανόμενη διαπραγμάτευση μιας κοινής εστίασης της προσοχής των δύο υποκειμένων αλλά και μιας από κοινού ερμηνείας σχετικά με τις επιθυμίες, τα κίνητρα και τις ενδοψυχικές συγκρούσεις του ασθενούς. Η σχέση εδώ είναι περισσότερο συμμετρική. Αντί ο θεραπευτής να θεωρείται ως μια αυθεντία που αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες στον ασθενή, αποτελεί ένα συνοδοιπόρο του.
Αναλυτικά »


Ιούλιος 2010
Το Εγώ και οι Μηχανισμοί Άμυνας
Αντωνάτος Σπύρος

Οι μηχανισμοί άμυνας είναι αμυντικοί μέθοδοι του Εγώ, μέσω των οποίων παρεμβαίνει στις ενορμήσεις. Αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του Εγώ ή η παρέμβαση των εξωτερικών εκείνων δυνάμεων που εκπροσωπούν το Εγώ, κάθε ενόρμηση θα γνώριζε ένα και μόνο δρόμο, την ικανοποίηση.

  Αναλυτικά »


Ιούνιος 2010
Η φαινομενολογική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας στον καιρό του DSM
Αντωνάτος Σπύρος

Η περιγραφική ψυχοπαθολογία του Karl Jaspers εμφανίζεται να έχει σταδιακά μετατραπεί σε μια καρικατούρα που έχει αντικαταστήσει την αναζήτηση με την αυθεντία, την δε λεπτολογία με την απλοποίηση. Έχουμε απομείνει λοιπόν με συστήματα ταξινόμησης τα οποία επιβάλλουν θεμελιωμένες κατηγορίες αλλά βρίσκονται σε διαφωνία (διάσταση) τόσο με την κλινική πραγματικότητα όσο και με τις επιστημονικές αναζητήσεις. Η επιστροφή στη φαινομενολογία, παρά τις αντιθέσεις της, μπορεί να ανοίξει το δρόμο σε κλινικές κι ερευνητικές προσεγγίσεις που μας απελευθερώνουν από την αυστηρότητα μίας ορθοδοξίας που παρεμποδίζει την πρόοδό μας.

  Αναλυτικά »

 


Ιανουάριος 2010
Η θεωρία των Αντικειμενότροπων Σχέσεων
Αντωνάτος Σπύρος

Η θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων έρχεται να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζει η πρώτη σχέση που δημιουργείται μεταξύ βρέφους και μητέρας στην ανάπτυξη της ταυτότητας του παιδιού και της ψυχικής του δομής. Η ανάπτυξη ενός σταθερού εγώ μέσα από μία ποιοτικά καλή σχέση παιδιού-μητέρας αποτελεί εγγύηση για ένα καλό ξεκίνημα ζωής, που θα καθορίσει, στο μεγαλύτερο βαθμό, τη μετέπειτα ποιότητα των σχέσεών του με τον υπόλοιπο κόσμο στην ενήλικη ζωή του. Αυτή η θεωρία εξηγεί πώς οι αντικειμενοτρόπες σχέσεις εσωτερικεύονται και παρέχουν τα δομικά στοιχεία μέσα από τα οποία η ενήλικη προσωπικότητα δημιουργείται και εκφράζεται.

  Αναλυτικά »


Ιανουάριος 2010
Ανθεκτική στη θεραπεία Σχιζοφρενική Ψύχωση και Κλοζαπίνη. Μύθοι και πραγματικότητα
Αντωνάτος Σπύρος

Η ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους κλινικούς παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου με την εμφάνιση των αντιψυχωτικών β΄ γενειάς. Τα φάρμακα της δεύτερης γενειάς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα δύο πρώτα βήματα της θεραπείας των ψυχωτικών επεισοδίων στη σχιζοφρένεια. Το σύνολο των παρόντων διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι η κλοζαπίνη είναι απαραιτήτως το τρίτο βήμα. Το να αγνοήσει κανείς τα στοιχεία αυτά είναι αβάσιμο, εκτός εάν οι ασθενείς αναπτύξουν δυσανεξία ή σοβαρές παρενέργειες στην κλοζαπίνη.
Αναλυτικά »


Μάιος  2008
Κριτική των σύγχρονων Ταξινομικών Συστημάτων
Αντωνάτος Σπύρος

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το DSM και το ICD δημιουργήθηκαν μέσα σε μία προσπάθεια να χτιστούν διαγνωστικά κριτήρια μέσα από κλινικές περιγραφές συχνά επηρεασμένες από φαινομενολογικές προσεγγίσεις. Εντούτοις σήμερα δεν παρουσιάζονται ως υπό συζήτηση υποθέσεις εργασίας αλλά ως  η απόλυτη θεμελίωση του θέματος της διαγνωστικής ταξινόμησης, ως σημείο αφετηρίας της όποιας έρευνας ή κλινικής πρακτικής και σημείο αναφοράς από το οποίο αντλείται εγκυρότητα. Αυτοί που δημιουργούν τα συγκεκριμένα εγχειρίδια δεν είναι ανόητοι. Γνωρίζουν καλά πως τα ταξινομικά συστήματα αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Καλωσορίζουν την έρευνα, το διάλογο και προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις στο ισχύον καθεστώς. Είναι, και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο αρκετές φορές, ενήμεροι των συμβιβασμών και των συναινέσεων που οφείλουν να συμβούν προκειμένου να δημιουργηθεί το τελικό επίσημο κείμενο.
Αναλυτικά »


Μάρτιος 2007
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία μιας περίπτωσης σχιζοφρενικής ψύχωσης στα πλαίσια της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου - Τροποποίηση της θεραπευτικής τεχνικής
Αντωνάτος Σπύρος

Στην περίπτωση του Α., θα λέγαμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο παρέλαβε έναν ασθενή από τον θάνατο, σωματικό και ψυχικό. Αφενός μεν τον φρόντισε σωματικά ώστε να τον οδηγήσει σε Ειδικό Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Αφετέρου  δε μέσα από την τροποποίηση, τη διαμόρφωση και την επένδυση του κατάλληλου θεραπευτικού πλαισίου - σε συνθήκες μάλιστα Διασυνδετικής Συμβουλευτικής Πρακτικής - σταμάτησε την “ψυχική αιμορραγία”  του ασθενούς και τον βοήθησε με τη σειρά του και αυτός να επενδύσει   σε μια νέα ανθρώπινη σχέση με την  ελπίδα πάντα και την προοπτική να “σταθεί τελικά στα πόδια του”.
  Αναλυτικά »


Μάρτιος 2007
Η εμφάνιση Κοινωνικής Φοβίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Κλοζαπίνη ενός ψυχωτικού ασθενούς - Φαρμακολογική και Ψυχαναλυτική προσέγγιση και αντιμετώπιση του γεγονότος. Η παρουσίαση της περίπτωσης.
Αντωνάτος Σπύρος

Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ψυχωτικού ασθενούς στον οποίο ο συνδυασμός της φαρμακοθεραπείας με την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (δυναμική φαρμακοθεραπεία κατά τον G. Gabbard) αποδεικνύεται αποτελεσματικός.
  Αναλυτικά »

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr