ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Απρίλιος 2013
Η συνήθης πρακτική του Ψυχοσωματιστή
Catherine Parat (μετάφραση: Εύη Γραμματικοπούλου)

Το φάσμα των ασθενών που έχουν προσβληθεί από σωματικές παθήσεις είναι ευρύτατο και η ποικιλομορφία τους αισθητή. Η προκαταρκτική εξέταση τοποθετεί τον ασθενή σε κάποια κατηγορία και ανοίγει το δρόμο προς τις θεραπευτικές τροπικότητες που ξεκινούν από την ορθόδοξη ανάλυση και φτάνουν στους ποικίλους τρόπους ψυχοθεραπείας, στη συνοδευτική ψυχοθεραπεία, με κάθε ενδιάμεσο στάδιο που μπορούμε ή αναγκαζόμαστε μερικές φορές να φανταστούμε κατά την πορεία. Πόσο μάλλον όταν, παράλληλα με το βαθμό σοβαρότητας της σωματικής πάθησης και τον τρόπο ψυχικής οργάνωσης του ασθενούς, υπεισέρχονται επιπλέον στοιχεία: μπορεί να έχουμε να κάνουμε με ασθενείς χωρίς καμία γνώση περί αναλυτικής πρακτικής είτε με ασθενείς που έχουν ήδη αναλυθεί, και μάλιστα ίσως είναι οι ίδιοι ψυχαναλυτές, ασθενείς που έχουν για την ανάλυση τις πιο ορθές ή ακόμα και τις πιο τρελές αντιλήψεις…

  Αναλυτικά »


Μάιος 2011
Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία στην ψύχωση:  Φαινομενολογία και διυποκειμενικότητα -
Μία περίπτωση διπολικής ψύχωσης

Αντωνάτος Σπύρος

Η Φαινομενολογική διερεύνηση και μελέτη του υποκειμένου χρησιμοποιεί μεθόδους που μέσω ερωτήσεων εξετάζουν εις βάθος τα βιώματα αυτού. Οι ερωτήσεις μας εξ ορισμού θέτουν σε αμφισβήτηση ή αλλιώς σε εισαγωγικά κάθε προκατάληψή μας σχετικά με τα υπό διερεύνηση φαινόμενα. Στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, από την άλλη, επικρατεί η επαναλαμβανόμενη διαπραγμάτευση μιας κοινής εστίασης της προσοχής των δύο υποκειμένων αλλά και μιας από κοινού ερμηνείας σχετικά με τις επιθυμίες, τα κίνητρα και τις ενδοψυχικές συγκρούσεις του ασθενούς. Η σχέση εδώ είναι περισσότερο συμμετρική. Αντί ο θεραπευτής να θεωρείται ως μια αυθεντία που αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες στον ασθενή, αποτελεί ένα συνοδοιπόρο του.
Αναλυτικά »


Μάρτιος 2007
Η εμφάνιση Κοινωνικής Φοβίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Κλοζαπίνη ενός ψυχωτικού ασθενούς - Φαρμακολογική και Ψυχαναλυτική προσέγγιση και αντιμετώπιση του γεγονότος. Η παρουσίαση της περίπτωσης.
Αντωνάτος Σπύρος

Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ψυχωτικού ασθενούς στον οποίο ο συνδυασμός της φαρμακοθεραπείας με την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (δυναμική φαρμακοθεραπεία κατά τον G. Gabbard) αποδεικνύεται αποτελεσματικός.
  Αναλυτικά »

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr