ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Μάιος  2008
Κριτική των σύγχρονων Ταξινομικών Συστημάτων
Αντωνάτος Σπύρος

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το DSM και το ICD δημιουργήθηκαν μέσα σε μία προσπάθεια να χτιστούν διαγνωστικά κριτήρια μέσα από κλινικές περιγραφές συχνά επηρεασμένες από φαινομενολογικές προσεγγίσεις. Εντούτοις σήμερα δεν παρουσιάζονται ως υπό συζήτηση υποθέσεις εργασίας αλλά ως  η απόλυτη θεμελίωση του θέματος της διαγνωστικής ταξινόμησης, ως σημείο αφετηρίας της όποιας έρευνας ή κλινικής πρακτικής και σημείο αναφοράς από το οποίο αντλείται εγκυρότητα. Αυτοί που δημιουργούν τα συγκεκριμένα εγχειρίδια δεν είναι ανόητοι. Γνωρίζουν καλά πως τα ταξινομικά συστήματα αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Καλωσορίζουν την έρευνα, το διάλογο και προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις στο ισχύον καθεστώς. Είναι, και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο αρκετές φορές, ενήμεροι των συμβιβασμών και των συναινέσεων που οφείλουν να συμβούν προκειμένου να δημιουργηθεί το τελικό επίσημο κείμενο.
Αναλυτικά »


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr