ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ...

 

Ιανουάριος 2013
Ασθενής και Ψυχίατρος - Ένα δίλημμα γύρω από την σχέση τους
Αντωνάτος Σπύρος

Οι σχέσεις ανάμεσα στον ψυχίατρο και τον ασθενή διαμορφώνονται από ένα σύνθετο σύνολο παραγόντων. Η κλινική εμπειρία επικεντρώνεται σε διαγνωστικές και θεραπευτικές αποφάσεις που συμβαίνουν μέσα στο πλαίσιο μίας δομημένης σχέσης και η οποία ρυθμίζεται από τις αρχές της επαγγελματικής ηθικής και των προσωπικών ορίων. Την ίδια στιγμή, όμως, ασθενής και ψυχίατρος αποτελούν μοναδικούς και αυτόνομους παράγοντες με συναισθηματικές αντιδράσεις ο ένας προς τον άλλο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει παραιτέρω την επιθυμία για προσωπική σχέση ή άλλα είδη προσωπικών σχέσεων και οι οποίες βρίσκονται εκτός των ορίων του συνήθους επαγγελματικού πλαισίου.

  Αναλυτικά »


Δεκέμβριος 2011

Περί στίγματος και ψυχικής νόσου - Η θέση και η μοίρα του ψυχικά πάσχοντος στο Γενικό Νοσοκομείο.

Αντωνάτος Σπύρος

Το στίγμα, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που σχετίζονται με τις ψυχικές ασθένειες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους... Αρκετοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν εστιάσει στις στάσεις που επικρατούν απέναντι στην ψυχική νόσο τα τελευταία 20 χρόνια, και μάλιστα στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο στιγματισμός είναι σχεδόν οικουμενική στάση... "Στιγματιστικές" στάσεις και συμπεριφορές δεν είναι καθόλου σπάνιες ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας, και γενικότερα στο γενικό νοσοκομείο που μας αφορά άμεσα και στο οποίο υπηρετούμε.
Αναλυτικά »

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr