ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr

Ομιλίες - Διαλέξεις

 

 

Οκτώβριος 2014
Σχιζοφρένεια και Ψυχοδυναμική Θεραπεία
Αντωνάτος Σπύρος

Παρά το ότι ο ρόλος της ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας παραμένει αμφιλεγόμενος, όλο και περισσότεροι σήμερα παραδέχονται πως η δυναμική κατανόηση των ψυχικών διαδικασιών που εμπλέκονται στη θεραπεία και στην ίδια τη διαταραχή μπορεί να είναι σημαντική.

Η δημιουργία σχέσης με τον ασθενή αποτελεί τη βάση σε κάθε θεραπεία, γεγονός που καθίσταται άκρως αναγκαίο στην περίπτωση της σχιζοφρένειας και γενικότερα στην ψύχωση σε σύγκριση με κάθε άλλη πάθηση. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση της διαταραχής η οποία χαρακτηρίζεται συχνά από απόσυρση, καχυποψία, άγχος αφανισμού και απουσία εναισθησίας. Η εγκαθίδρυση της σχέσης ανάμεσα σε γιατρό και ασθενή είναι η βάση για την εφαρμογή όλων των άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων (π.χ., συμμόρφωση στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής και αποχή από άλλες ψυχοτρόπες ουσίες). Επιπλέον, από μόνες τους οι απαραίτητες βιολογικές θεραπείες δε βοηθούν τον ασθενή να αποκτήσει επίγνωση ούτε να επανακτήσει εσωτερική συνοχή και αυτοεκτίμηση και να αλλάξει την συμπεριφορά του.

Η ψυχοθεραπεία όσον αφορά την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας άρχισε να λειτουργεί στα τέλη του 19ου αιώνα.

  Αναλυτικά »

 

 

Οκτώβριος 2014
Η Ψυχιατρική δεν αλλάζει ακόμη κι αν ο Ψυχίατρος είναι και Ψυχαναλυτής.
Η σχέση μεταξύ S. FREUD και Ε. BLEULER σε μια περίπτωση σχιζοφρένειας

Αντωνάτος Σπύρος

Σύμφωνα με τον Mario Maj (Ιταλός Ψυχίατρος - πρώην πρόεδρος του WPA, ιδρυτής και εκδότης του περιοδικού World Psychiatry), η πεμπτουσία του σχιζοφρενικού συνδρόμου δεν βρίσκεται στην απλή καταγραφή ενός αστερισμού συμπτωμάτων αλλά σε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ασθένειας, κάτι που τα λειτουργικά κριτήρια των σύγχρονων διαγνωστικών συστημάτων αδυνατούν να μας μεταδώσουν. Με τον τρόπο αυτό μας παραπέμπει στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων πυρηνικών συμπτωμάτων, τα οποία παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαταραχής και σε όλους τους ασθενείς που την εμφανίζουν, ενώ μας φέρνει ως ακριβή παραδείγματα τα θεμελιώδη συμπτώματα που ορίζει ο Eugen Bleuler για τη σχιζοφρένεια. 

Στα 1911, ο Ελβετός  Ψυχίατρος E. Bleuler δημοσίευσε τη μονογραφία του πάνω στην "πρώιμη άνοια" (dementia praecox) ως αποτέλεσμα πολλών ετών μελέτης και έρευνας.

  Αναλυτικά »

 

 

Δεκέμβριος 2011

Περί στίγματος και ψυχικής νόσου - Η θέση και η μοίρα του ψυχικά πάσχοντος στο Γενικό Νοσοκομείο.

Αντωνάτος Σπύρος

Το στίγμα, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που σχετίζονται με τις ψυχικές ασθένειες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους... Αρκετοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν εστιάσει στις στάσεις που επικρατούν απέναντι στην ψυχική νόσο τα τελευταία 20 χρόνια, και μάλιστα στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο στιγματισμός είναι σχεδόν οικουμενική στάση... "Στιγματιστικές" στάσεις και συμπεριφορές δεν είναι καθόλου σπάνιες ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας, και γενικότερα στο γενικό νοσοκομείο που μας αφορά άμεσα και στο οποίο υπηρετούμε.
Αναλυτικά »

 

 

 

Μάιος 2011
Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία στην ψύχωση:  Φαινομενολογία και διυποκειμενικότητα - Μία περίπτωση διπολικής ψύχωσης
Αντωνάτος Σπύρος

Η Φαινομενολογική διερεύνηση και μελέτη του υποκειμένου χρησιμοποιεί μεθόδους που μέσω ερωτήσεων εξετάζουν εις βάθος τα βιώματα αυτού. Οι ερωτήσεις μας εξ ορισμού θέτουν σε αμφισβήτηση ή αλλιώς σε εισαγωγικά κάθε προκατάληψή μας σχετικά με τα υπό διερεύνηση φαινόμενα. Στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, από την άλλη, επικρατεί η επαναλαμβανόμενη διαπραγμάτευση μιας κοινής εστίασης της προσοχής των δύο υποκειμένων αλλά και μιας από κοινού ερμηνείας σχετικά με τις επιθυμίες, τα κίνητρα και τις ενδοψυχικές συγκρούσεις του ασθενούς. Η σχέση εδώ είναι περισσότερο συμμετρική. Αντί ο θεραπευτής να θεωρείται ως μια αυθεντία που αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες στον ασθενή, αποτελεί ένα συνοδοιπόρο του.
Αναλυτικά »

 

 

Μάιος  2008
Κριτική των σύγχρονων Ταξινομικών Συστημάτων
Αντωνάτος Σπύρος

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το DSM και το ICD δημιουργήθηκαν μέσα σε μία προσπάθεια να χτιστούν διαγνωστικά κριτήρια μέσα από κλινικές περιγραφές συχνά επηρεασμένες από φαινομενολογικές προσεγγίσεις. Εντούτοις σήμερα δεν παρουσιάζονται ως υπό συζήτηση υποθέσεις εργασίας αλλά ως  η απόλυτη θεμελίωση του θέματος της διαγνωστικής ταξινόμησης, ως σημείο αφετηρίας της όποιας έρευνας ή κλινικής πρακτικής και σημείο αναφοράς από το οποίο αντλείται εγκυρότητα. Αυτοί που δημιουργούν τα συγκεκριμένα εγχειρίδια δεν είναι ανόητοι. Γνωρίζουν καλά πως τα ταξινομικά συστήματα αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Καλωσορίζουν την έρευνα, το διάλογο και προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις στο ισχύον καθεστώς. Είναι, και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο αρκετές φορές, ενήμεροι των συμβιβασμών και των συναινέσεων που οφείλουν να συμβούν προκειμένου να δημιουργηθεί το τελικό επίσημο κείμενο.
Αναλυτικά »

 

 

Μάρτιος 2007
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία μιας περίπτωσης σχιζοφρενικής ψύχωσης στα πλαίσια της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου - Τροποποίηση της θεραπευτικής τεχνικής
Αντωνάτος Σπύρος

Στην περίπτωση του κου Α., θα λέγαμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο παρέλαβε έναν ασθενή από τον θάνατο, σωματικό και ψυχικό. Αφενός μεν τον φρόντισε σωματικά ώστε να τον οδηγήσει σε Ειδικό Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Αφετέρου  δε μέσα από την τροποποίηση, τη διαμόρφωση και την επένδυση του κατάλληλου θεραπευτικού πλαισίου - σε συνθήκες μάλιστα Διασυνδετικής Συμβουλευτικής Πρακτικής - σταμάτησε την “ψυχική αιμορραγία”  του ασθενούς και τον βοήθησε με τη σειρά του και αυτός να επενδύσει   σε μια νέα ανθρώπινη σχέση με την  ελπίδα πάντα και την προοπτική να “σταθεί τελικά στα πόδια του”.
  Αναλυτικά »

 

 

Μάρτιος 2007
Η εμφάνιση Κοινωνικής Φοβίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Κλοζαπίνη ενός ψυχωτικού ασθενούς - Φαρμακολογική και Ψυχαναλυτική προσέγγιση και αντιμετώπιση του γεγονότος. Η παρουσίαση της περίπτωσης.
Αντωνάτος Σπύρος

Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ψυχωτικού ασθενούς στον οποίο ο συνδυασμός της φαρμακοθεραπείας με την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (δυναμική φαρμακοθεραπεία κατά τον G. Gabbard) αποδεικνύεται αποτελεσματικός.
  Αναλυτικά »

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΙΝ. ΤΗΛ. 6977987543 ΤΗΛ. 210-7219533 - E-MAIL: sorfeasmn@gmail.com ||| sorfeas@otenet.gr